ایده پول های دیجیتال به تحقیقات دیوید جام” و استفان برند در سال ۱۹۸۳ باز می گردد. افرادی چون آدام بک تأییدیه کار در شبکه
و ساز و کاری برای کنترل هرزنامه را توسعه دادند تا آنکه وی دای پروتکل پول رمزگذاری شده را پیشنهاد نمود. وی دای مفهوم پول
مجازی را به معنای دولتهای رمزگذاری شده اولین بار در سال ۱۹۹۸ در تارنمای شخصی خود به عنوان ایده ای جهت تسهیل امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها طرح نمود. در طول سال های مختلف این ایده در قالب های مختلف توسط متخصصین حوزه فناوری اطلاعات پیگیری شد تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح های سابق معرفی شد.

یکی از بهترین وب سایت های نیازمندی: گوگل پارس

اولین جرقه مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها (بانکها) و توسط افراد جامعه توسط وی دای مطرح شد. وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می کرد. بنا بر تعریف بانک مرکزی اروپا (ECB) پول مجازی نوعی از پول دیجیتال مقررات گذاری نشده است که بصورت معمول توسط توسعه دهندگان آن کنترل می شود، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. پول مجازی هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. این ماهیت، پدیده ای است که دولت ها نمی توانند آن را دستکاری کنند و بانک ها نمی توانند ارزش آن را کم یا زیاد نمایند. احساس نیاز به پول مجازی از آنجا آغاز شد که برخی فعالیتهای اینترنتی دارای ارزش اقتصادی شدند. برای شرکت در فعالیتها یا دریافت خدمات آنان باید عوضی پرداخت می شد در حالی که این فعالیتها جنبه واقعی و ظهوری در دنیای حقیقی نداشتند. با توجه به مصادیق پول های مجازی اوصاف ماهیت آن را چنین می توان برشمرد:

  • جامعه مجازی می تواند پول های مجازی منتشر کند تا کاربران این جوامع به فعالیت بپردازند
  • مینای خلق پول در جامعه مجازی دوچیز است: تقاضا و مقدار کار مجازی که در سرور یک جامعه مجازی اتفاق می افتد
  • قلمرو حاکمیت پول مجازی همان جامعه مجازی است
  • هویت حقیقی نام و حساب خالق و کاربر پول جامعه مجازی موضوعیت ندارد
  • حاکمیت قانونی و رسمی بر پول های مجازی وجود ندارد
  • در برخی موارد میان پول حقیقی و پول مجازی ارتباط برقرار شده است
  • تبادل و تصریفی میان پول های مجازی وجود ندارد
  • نوسان شدید ارزش در پول های مجازی وجود دارد
  • قابلیت تأثیر نظام عوامل اثرگذار بر ارزش پولهای حقیقی نسبت به پول های مجازی مانند سازو کار عرضه و تقاضا

با توجه به نتایج فوق میتوان انواع پول های مجازی را در چهار گروه طبقه بندی نمود:

1- پول مجازی برای خرید کالا و خدمات مجازی این پول صرفا برای کاربران دنیای مجازی بر اساس مقدار کار
مجازی کاربر و قابل مبادله تنها در همان شبکه است.

۲- پول مجازی برای خرید کالا و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی با این پول می توان کالاها و خدمات را در دو
دنیای حقیقی و مجازی خریداری نمود. منشأ تولد و خرید پول دنیای مجازی است و کاربران دنیای مجازی می توانند به
واسطه آن کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از دنیای حقیقی و مجازی تأمین نمایند.

۳- پول مجازی برای خرید کالا و خدمات دنیای مجازی با امکان تأمین پول در دنیای حقیقی در این نمونه
کاربر دنیای مجازی با استفاده از پول حقیقی می تواند نسبت به تهیه پول مجازی اقدام و از طرق آن کالا و خدمات مورد نیاز
خود را از دنیای مجازی خریداری کند.

۴- پول مجازی با قابلیت دوطرفه و امکان استفاده در دنیای حقیقی و مجازی: این پول قابلیت تبدیل به پول های
حقیقی و بالعکس را دارد و از آن برای خرید کالا و خدمات حقیقی و مجازی می توان بهره برد.

پول مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران
و بدون هیچ واسطه ای برای نظارت و دخالت دیگران صورت می پذیرد.

منبع: دیجیتال مارکتینگ مهام