با افزایش آگاهی مردم در قبال استفاده از تبلیغات ، اطلاعات و ارتباطات راحت تر مبادله میشود و دیگران را علاقه مند به خرید و وفاداری مشتریان می نماید. از آنجا که وفاداری مشتریان به محصولات کلید اصلی موفقیت بنگاه های اقتصادی محسوب می شود، بنابراین ضروری است که شرکت ها با تامل و پژوهش در راستای این مسئله استراتژی های بازاریابی خود را انتخاب کنند و بکار ببندند.

وفاداری: تعهد عمیق به خرید مجدد با انتخاب مجدد محصول با خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی، به صورت بالقوه می تواند با عث تغییر در رفتار مشتری شود.

تبليغات : از نظر کاتلر تبلیغات هر گونه ارائه و پیشبرد غیر شخصی ایده ، کالا یا خدمت توسط یک تبلیغ کننده است که انجام آن مستلزم پرداخت هزینه باشد.

کانال های ارتباطی دیجیتالی: ارتباطات بازاریابی دیجیتال به عنوان تعامل میان یک شرکت با برند با مشتریانش که از کانال های دیجیتالی استفاده می کنند تعریف میشود.
بازاریابی دیجیتالی: بازاریابی دیجیتالی نوعی بازاریابی است که بر مبنای جذب مشتری بنا می شود آن هم از طریق اینترنت. 

در عصر کنونی است چالش بزرگ پیش روی جوامع اقتصادی و صنعتی وجود دارد که شامل سود درآمد، ارتباط با مشتریان و رقابت شدید می باشد. افزایش رقابت و پیچیده تر شدن انتظارات و بالا رفتن سطح توقعات مشتریان و ظهور نوآوری های جدید ، تحولات بسیاری را در عرصه بازاریابی ایجاد نموده است.

متعاقب آن اهمیت مشتری و ایجاد رقابت در مشتریان و وفادار نمودن ایشان به کالا یا خدمات به دغدغه ای بزرگ برای سازمانها و شرکت ها و تولید کنندگان تبدیل شده است. لذا حفظ و توسعه و تقویت وفاداری مشتریان به دلیل اثر نهایی آن بر خرید مجدد مشتریان تبدیل به یکی از مهمترین سازه ها در بازاریابی شده است بعلاوه این که مشتریان وفادار که دست به خرید های مکرر می زنند، پایه و اساس هر کسب و کاری محسوب می شوند. در این راستا بسیاری از سازمان ها برنامه های وفاداری مشتریان را به عنوان بخشی از فعالیت های اصلی برای توسعه روابط خود تعريف کرده اند.

امروزه موسسات، شرکت ها و سایر فعالان اقتصادی، بدون ارتباط با مشتری و عدم اطلاع از نظر و طرز تلقی آنها از عملکرد خود، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. ایشان بایستی بتوانند بازار را براساس نوع هدف و استراتژی تدوین شده خود تقسیم بندی کنند و برای هر قسمت براسالن نیاز آن قسمت طرح توجیهی برای تامین تقاضا ها و نیازهای آن بخش تدوین کنند و داده ها و اطلاعات مربوطه را جمع آوری نمایند. آنها بایستی با انتخاب کانال های درست توزیع سعی نماینده محصولات خود را در دسترس مشتریان قرار دهند.

شرکت سئو و دیجیتال مارکتینگ مهام