اینترنت رسانه ای جدید و جهانی است. با اختراع آن بزرگترین انقلاب ارتباطی به وقوع پیوست و جهان وارد عصر تازه ای شد که نماد آن اهمیت یافتن اطلاعات است. دانیل بل نام این عصر را جامعه فراصنعتی (۱۹۵۰)، در حالیکه تادائو اومه سائو جامعه اطلاعاتی (۱۹۶۳) و امانوئل کاستلز جامعه شبکه ای (۱۹۹۰) نامیده است.

اندیشمندان ارتباطی تاثیرات ظهور و کاربرد اینترنت بر زندگی بشر به ویژه بر عرصه های ارتباطی را به تفصیل بیان کرده اند. کاستلز نتایج دگرگونی تکنولوژیکی که منجر به اختراع شاهراه اطلاعاتی شده است را با اختراع بزرگ حروف الفبا در یونان ۷۰۰ سال پیش از میلاد مشابه می داند و معتقد است برای نخستین بار در تاریخ رسانه، ابر متن با فرازبانی شکل گرفته است که شیوه های مکتوب ، شفاهی، دیداری و شنیداری ارتباطات انسانی را در چارچوب یک سیستم یکپارچه می سازد. وی بیان می دارد که اهمیت این پدیده که به شاهراه اطلاعاتی موسوم است را نمی توان نادیده گرفت و یکپارچگی بالقوة متن، تصویر و صدا در یک سیستم، که از چندین نقطه و در زمان دلخواه و در شبکه جهانی و آزاد و قابل دسترسی با یکدیگر تعامل دارند، ماهیت ارتباطات را دستخوش دگرگونی های بنیادین ساخته است (کاستلز، ۱۳۸۰ :۱۳۸۳).

از سال ۱۹۹۰ که امکان بهره گیری از اینترنت عمومیت یافت. استفاده از اینترنت به دلیل دارا بودن قابلیتهای چون فرامتنی و چند رسانه ای به سرعت رشد کرد. سرویس های اینترنت به تدریج دچار دگردیسی شد تا آنجا که امکان تولید و بارگذاری محتوا توسط کاربران و امکان تعامل در فضای وب میسر گردید. رسانه های اجتماعی که در این سیر تکامل پا به عرصه گذاشتند، نوع جدیدی از ارتباط را برای کاربران به ارمغان آوردند. این پایگاه های اینترنتی، مبتنی بر فناوری های وب و تلفن همراه می باشند. تولید محتوا در این شبکه ها توسط کاربران انجام می شود. هر کاربر همزمان فرستنده و دریافت کننده پیام است. کاربران از طریق تولید و انتشار و تبادل پیام، اخبار،اطلاعات، عقاید ، آراء و علایق با یکدیگر تعامل دارند و بدین سان در چرخه حیات شبکه نفش ایفا می نمایند.

اجتماعی شدن کاربران با شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی مجازی مانند: مای اسپیس، اوركات و فیس بوک از این نوع رسانه ها می باشند که با اقبال فزاینده کاربران روبرو شده اند. کاربران با عضویت در این شبکه ها می توانند با دوستان و آشنایان، اقوام و همکاران جدید و قدیمی و حتی آنها که فراموش کرده اند مرتبط شوند و به عضویت گروه های مختلف در آیند، و بدین ترتیب عضو اجتماعات مجازی شوند. تمامی این پیوندها بدون محدودیت های زمانی و مکانی، فرهنگی، اجتماعی، قشری و طبقاتی امکان پذیر است. شکل گیری روابط اجتماعی با الگوی ارتباطی جدید، اجتماعی شدن آنلاین کاربران و توسعه ارتباطات را به همراه دارد. بیشتر

به یقین این شبکه ها نتایج حاصل از ارتباطات افراد، گروهها و جوامع را تحت تاثیر قرار می دهند. سرمایه اجتماعی که حاصل شبکه های مرتبط ارتباطات و مراودات اجتماعی است، یکی از مفاهيم تحت تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی است. سرمایه اجتماعی مفهوم فرا رشته ای بین علوم انسانی است که به نقش نیروهای اجتماعی در توسعه جوامع می پردازد و از همین رو بسیار حائز اهمیت است.

سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها، ارزش ها و درکی است که همکاری درون گروه ها و بین گروه ها را جهت کسب منافع متقابل تسهیل می کند (بوردیو، ۱۹۸۵؛ کلمن، ۱۹۹۰ ؛ فوکویاما، ۱۹۹۹ و پاتنام، ۲۰۰۰). سرمایه اجتماعی به زندگی فرد معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازد (بیکر، ۱۳۸۲). سرمایه اجتماعی، سرمایه موجود برای هر فرد و سازمان برای دستیابی به اهداف است. این نوع از سرمایه با حمایت متقابل افراد در زندگی جمعی و وجود عامل اعتماد در بین آنان بیان می شود.

منبع: شرکت دیجیتال مارکتینگ مهام