یکی از مهم ترین بخش های سئو پیدا کردن کلمات کلیدی می باشد.حتی بهترین راه ها و نرم افزار های سئو هم نمی توانند تشخیص دهند که در پشت دیواره الگوریتم های سئو چه معیار هایی در حال بررسی می باشند.ما در اینجا چند ابزار بررسی سختی کلمات کلیدی به شما معرفی خواهیم کرد تا به شما کمک کنند خود را درگیر کلمات کلیدی نکنید.

سختی کلمات با محاسبه ابزار moz

منظور ما از سختی کلمات یکسری محاسبات است که توسط ابزار moz انجام می شود که شامل موارد زیر می باشند:

  • کلیک ها چقدر گران هستند؟
  • چه تعداد افراد برای تبلیغات در آن کلمه تبلیغ پولی کرده اند؟
  • چند نفر آن کلمات کلیدی را جستجو می کنند؟
  • رقابت و چه تعداد صفحه برای آن کلمه ساخته شده است؟

در اینجا دقیق نمی توانم از لحاظ ریاضی کار ابزار moz را به شما شرح دهم .اما این ابزار می تواند میزان سختی رتبه بندی یک کلمه را در موتور جستجوی گوگل به شما نشان دهد.و هر چه آن کلمه جستجوی بیشتری و رقابت کمتری داشته باشد بیشتر جزو یک کلمه ایده آل برای شما محسوب می شود. و بدترین انتخاب شما کلمه ای می تواند باشد که رقابت در آن زیاد و جستجوی آن کلمه در موتور جستجوی گوگل کم باشد.

در seomoz کلمات کلیدیی که با در صد سختی بیشتری هستند برای رتبه بندی کار سخت تری نسبت به کلمات کلیدی با درصد سختی کمتر خواهند داشت.به این ترتیب شما می توانید با توجه به کیفیت و محتوا سایت، آن را به خوبی برای یک کلمه کلیدی بسیار رقابتی و دشوار رتبه بندی کنید.