اسپم اسکور (spam score) توسط معیارهای زیادی سنجیده می شود که در ادامه این مقاله از شرکت سئو مهام به بررسی این عوامل پرداخته ایم.

کم بودن امتیاز MozTrust یا MozRank

پروفایل لینک سایت قابل اعتماد نیست.

نسبت دامنه های فالو به نوفالو

نسبت لینک های داده شده به دامنه های فالو در مقابل لینک های داده شده به دامنه های نوفالو طبیعی نیست.

لینک گرفتن از تعداد سایت های کم

سایت های کمی را بیابیم که به سایت ما لینک داده باشند.

مقدار کمی از لینک های حاوی نام برند

تنها تعداد کمی از لینک های داده شده به این دامنه حاوی نام برند هستند.

محتوا کوتاه

تعداد زیادی از صفحات سایت دارای محتوا کوتاه هستند.

تعداد زیاد لینک های خروجی

لینک های خروجی از سایت شما به سایت های دیگر زیاد باشد.

تعداد زیاد لینک در منوها

تعداد زیادی لینک در منو ناوبری سایت، سایدبار و فوتر تکرار شده اند.

چگونه می توانیم اسپم اسکور spam score را کاهش دهیم؟

با توجه به موارد بالا با بررسی و تعمیر هر کدام می توانیم مقدار اسپم اسکور spam score سایت خود را کاهش دهیم. برخی ممکن است راحت تر باشند ، یعنی حذف لینک های خارجی در ناوبری. نظر شما در این باره چیست؟ با ما در میان بگذارید.

منبع: شرکت سئو مهام