دقیقا مانند شهری که در آن زندگی میکنید اینترنت هم قوانینی دارد که باعث میشود هرح و مرج و بی نظمی به وجود نیاید و همه چیز روی یک اصول پیش برود در این مقاله آموزشی سعی داریم شمارا با آن قوانین که الگوریتم های گوگل هستند آشنا کنیم باما همراه باشید.

بنابر این  اگر موتورهای جستجو هم هیچ اصول و قانونی نداشته باشد، همه جا پر میشود از سایت های اسپم و بی کیفیتی که تنها به دنبال منافع شخصی هستند و حاضرند هر کاری بکنند تا کاربر را به سایت خود بکشانند! ولی چاره چیست؟

در ادامه میخواهیم شمارا با 11 تا از الگوریتم های گوگل آشنا کنیم آنهارا برای شما در 11 مقاله جدا قرار داده ایم.