اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرری است، اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دارد که این پدیده مشکل عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه از جمله جوانان دانشجو ایجاد کرده است.

اعتیاد اینترنتی چیست؟

اعتیاد اینترنتی، انسان ها را به افرادی رها شده تبدیل کرده و بر روابط اجتماعی آنان تأثیر می گذارد. در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت، بهره وری و بازده کاری کاربران اینترنت، پایین می آید. آنان با تأخیر به محل کار می روند و دچار کم کاری می شوند. عدم تمرکش جسمی و چاقی به همراه علایمی چون درد کمر، پشت و ماهیچه، از دیگر تبعات این مساله اند، این کاربران حتی در صورت کناره گیری از اینترنت، دچار علائم اختلال می شوند.

به هرحال، پدیده اعتیاد اینترنتی، همزمان با افزایش دسترسی روزانه مردم به منابع داخل خط شایع تر می شود. وب، اطلاع دهنده مفيد، دارای منابع غنی و سرگرم کننده است، اما بسیاری از مردم به آن معتادند به طوریکه این منافع، می تواند به آسیب ها و ناهنجاری های روانی و رفتاری تبدیل شود. مطالعات اخیر نشان می دهد که استفاده از اینترنت، سبب احساس ناکامی، تنهایی، اضطراب و به طور کلی کاهش سلامت روانی می شود (فیروزخت، ۱۳۸۰).

دیدگاه رفتاری

از دیدگاه رفتاری شناختی نشانه های اختلال شامل افکار وسواسی درباره اینترنت، کنترل تکانه ضعيف، ناتوانی در متوقف کردن استفاده از اینترنت و مهم تر از همه، این باور که اینترنت تنها دوست فرد است، علاوه بر اینه در مواقعی که تماس برقرار نیست، به فکر اینترنت بودن، بار آینده تماس گرفتن را پیش بینی کردن وصرف مخارج زیاد درباره اینترنت و کارهای مربوطه آن نیز، نشانه های دیگر این اختلال هستند مشکل عمده دیگر، جدا کردن فرد از دوستان خود به نفع دوستان اینترنتی است و در نهایت نوعی احساس گناه درباره استفاده از اینترنت و دروغ گفتن به دوستان درباره وقت صرف شده و سری نگه داشتن آن، نشانه های دیگر این اختلال هستند. این افراد در حالی که می دانند کارشان از نظر اجتماعی مورد پسند نیست، نمی توانند آن را متوقف کنند، چرا که خود به خود، به خودارزشی کمتر و در نتیجه نشانه های بیشتر می انجامد.

دو ویژگی عمده وجود دارد که آنها از اهمیت به سزایی برخوردار اند: جوان بودن و دانشجو بودن.

جوانی از این منظر مهم و حیاتی است که جزو عامل ترین مراحل شکل گیری و تحکیم ویژگی های شخمی به شمار آمده و نقش بنیادین در کیشیت زندگی در مراحل مختلف رشد ایفا می کنند. وقتی به جوانی، دانشجو بودن نیز اضافه می شود، حساسیت و اهمیت موضوع بالاتر می رود چرا که دانشجویان از ارکان اصلی نیروی انسانی کشورها محسوب می شوند و نقش به سزایی در تحول، پیشرفت و تعالی هر کشور دارند.

نقش جوانان دانشجو

با توجه به اهمیت نقش جوانان دانشجو در پیشرفت و تعالی جوامع، طبیعی است که بررسی عوامل مؤثر در رشد، ارضای نیازهای روانی و تأمین سلامت جسمانی و روانشناختی این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. در عصر حاضر به علت پیشرفت های فن آوری و تأثیر آن بر سلامت و کیفیت زندگی انسان، پرداختن به مسأله سلامت و عوامل تأثیرگذار بر آن (مثبت و منفی) می تواند راهگشای پاره ای از ابهامات و پیچیدگی های مربوط به بیماری شناسی، نحوه زندگی، ارتقاء بهداشت روانی، جسمانی و اجتماعی و شناسایی عوامل تهدید کننده سلامت روان شناختی باشد.

مسایل بهداشت روانی از مهم ترین مسایل دانشجویان است که تأثیر زیادی در موفقیت تحصیلی آنان دارد. با توجه به این که همه ساله آموزش عالی و خانواده ها سرمایه و هزینه عظیمی را جهت سلامت و تحصیل دانشجویان صرف می کشد، پرورش دانشجویان سالم، قوت و توانند از نظر روانی و تحصیلی که بتوانند در دوره دانشگاهی، موفق به بالابردن توانایی ها و مهارت های خود شوند باعث می شود که فارغ التحصیلامی کارآمد تحویل جامعه داده شود و به تبع آن مدیریت آینده کشور که به دست این فارغ التحصیلان خواهد بود، دارای بشه و توان علمی لازم باشد. امروزه دانشجویان، یکی از گروه های مهم در هر کشور محسوب می شوند و علت این مسأله نقشی است که آنان در آینده کشور ایفا می کنند.

خطر اعتیاد به اینترنت و تاثیر آن روی جوانان دانشجو